Bilimsel Program

SALON A
08.00 - 09.15 AÇILIŞ
08.00 - 08.15 Açılış Meltem Alkan Melikoğlu
Şebnem Ataman
08.15 - 08.35 TRASD Network ve BİOSTAR SpA verileri
BİOSTAR RA verileri
Hatice Bodur
Şebnem Ataman
08.35 - 09.15 İlaç sektöründen mesajlar
  Amgen & Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman
  MSD Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu
  Novartis İlaç Genel Müdürü Avinash Potnis
  Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık
  Roche Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko
09.15 - 09.20 ARA
09.20 - 10.35 ROMATOLOJİDE COVİD-19 İLE GEÇEN SON BİR YIL
  Oturum Başkanları: Hatice Bodur, Hilal Ecesoy, Kenan Tan
09.20 - 09.40 Post covid-19 sistemik sendromlar Hilal Ecesoy
09.40 - 10.00 Post covid kas nöromusküler sendromlar Fatma Gül Yurdakul
10.00 - 10.20 Covid-19 pandemisinde romatizmal hastalıkların yönetimi Abdulvahap Kahveci
10.20 - 10.35 Tartışma
10.35 - 10.40 ARA
10.40 - 11.25 PROLIA® İLE OSTEOPOROZ’DA ETKİLİ VE UZUN SÜRELİ KORUMA
UYDU SEMPOZYUMU (Amgen Firmasının Koşulsuz Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Tuncay Duruöz
    Özgür Akgül
Ece Akyüz
11.25 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 TARTIŞMA OTURUMU
  Oturum Başkanı: Zafer Günendi
  RA RA'da JAK inhibitörleri biyolojik öncesi mi, sonrası mı? Lale Altan
Murat Birtane
12.30 - 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15 SPONDİLARTROPATİLER
  Oturum Başkanları: Sami Hizmetli, Akın Erdal, Şehim Kutlay
13.00 - 13.20 IL-17, 23 and other Cytokine Targets; Lessons from clinical trials for SpA Joerg Ermann
13.20 - 13.40 Spa tanı güncelleme Sami Hizmetli
13.40 - 14.00 Spa tedavisinde yeni ne var? Akın Erdal
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.20 ARA
14.20 - 15.05 ANKİLOZAN SPONDİLİTTE SECUKİNUMAB FARKI: AKSİYAL VE PERİFERİK TUTULUM
UYDU SEMPOZYUMU (Novartis Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği ile)
  Oturum Başkanı: İlker Yağcı
  Ankilozan Spondilitte Aksiyal Tutulum ve Secukinumab Hilal Ecesoy
  Ankilozan Spondilitte Periferik Tutulum ve Secukinumab Erhan Çapkın
15.05 - 15.10 ARA
15.10 - 16.25 RA'DA İNFLAMATUAR YOLAKLAR VE HASTALIK YÜKÜ
  Oturum Başkanları: Şebnem Ataman, Vedat Hamuryudan, Hatice Bodur
15.10 - 15.30 Antibodies in RA; new roles in the pathogenesis and treatment Miriam A Shelef
15.30 - 15.35 Soru - Cevap
15.35 - 15.55 Romatoid artritte hastalık yükü H. Fatih Çay
15.55 - 16.00 Soru - Cevap
16.00 - 16.20 New prospects in the treatment of rheumatoid arthritis Ronald F. van Vollenhoven
16.20 - 16.25 Soru - Cevap
16.25 - 16.30 ARA
16.30 - 17.15 UYDU SEMPOZYUMU (Lilly Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Hatice Bodur
  Romatoid artrit tedavisinde barisitinib: hedef standardın ötesi Şebnem Ataman
Ayşen Akıncı
17.15 - 17.20 ARA
17.20 - 18.20 PSÖRİYATİK ARTRİT
  Oturum Başkanları: Kemal Nas, Ömer Kuru, Hakan Genç
17.20 - 17.35 Psöriyatik artrit; tanıda ip uçları İsmihan Sunar
17.35 - 17.55 PsA as an entheseal disease- from pathophysiology to treatment Georg Schett
17.55 - 18.10 Psöriyatik artrittte güncel tedaviler Yeliz Arıcan Zahiroğlu
18.10 - 18.20 Tartışma
18.20 - 18.25 ARA
18.25 - 20.25 TRASD RAD GÖRÜNTÜLEME OKULU
  Oturum Başkanları: Özgür Akgül, Erhan Çapkın
18.25 - 18.45 Kas iskelet ultrason giriş ve temel yapılar Zafer Günendi
18.45 - 19.05 Romatoid artritte ultrasonun yeri Erhan Çapkın
19.05 - 19.25 Spondiloartropatilerde ultrasonun yeri İlker Yağcı
19.25 - 19.45 Kristal artritlerde ultrasonun yeri Özgür Akgül
19.45 - 20.15 Yuvarlak masa tartışma İlhan Sezer
08.00 - 09.15 SLE
  Oturum Başkanları: Meltem Alkan Melikoğlu, Fatoş Önen, Mustafa Çalış
08.00 - 08.20 SLE'de tanıda yeni ne var? Nihan Balta
08.20 - 08.40 SLE tedavisinde güncelleme ve AFS Meltem Alkan Melikoğlu
08.40 - 09.00 Evolving Consepts in SLE Damage Assessments Ian N. Bruce
09.00 - 09.15 Tartışma
09.15 - 09.20 ARA
09.20 - 10.35 ALTIN ANILAR
  Oturum Başkanı: Meltem Alkan Melikoğlu
  Tansu Arasıl, Nurten Eskiyurt
Vesile Sepici, Ender Berker, Mehmet Beyazova
10.35 - 10.40 ARA
10.40 - 11.25 UYDU SEMPOZYUMU (ABBVIE Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Şebnem Ataman
  Ankilozan Spondilit Tedavisinde Hasta Perspektifi İlhan Sezer
11.25 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 TARTIŞMA OTURUMU
  Oturum Başkanı: Hilal Ecesoy
  SpA'da T2T hedef olmalı mı? Remisyonda ilaç keselim mi? Erhan Çapkın
Gamze Kılıç
12.30 - 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15 KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI
  Oturum Başkanları: Remzi Çevik, Gülcan Gürer
13.00 - 13.20 Sjögren sendromu güncelleme Mehmet Çağlayan
13.20 - 13.40 Treatment of interstitial lung disease in systemic sclerosis Richard Silver
13.40 - 14.00 Miyozitler güncelleme Nedim Kaban
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.20 ARA
14.20 - 15.05 BİR HAYAT, BİR DOKUNUŞ: SPONDİLOARTROPATİ TEDAVİSİNDE 8 YILI AŞKIN SİMPONİ DENEYİMLERİMİZ
UYDU SEMPOZYUMU (MSD Firmasının Koşulsuz Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Meltem Alkan Melikoğlu
14.20 - 14.25 Açılış Meltem Alkan Melikoğlu
14.25 - 14.40 Ankilozan sondilit tedavisi ve simponi ile klinik deneyimler İlhan Sezer
14.40 - 14.55 Simponi ile ankilozan spondilit gerçek yaşam verilerinden, klinik deneyimlerimize Derya Buğdaycı
14.55 - 15.05 Soru - Cevap
15.05 - 15.10 ARA
15.10 - 16.10 KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI İLE İLİŞKİLİ PROBLEMLER
  Oturum Başkanları: İlhan Sezer, Hasan Toktaş
15.10 - 15.35 Raynoud ve dijital ülser Ali Nail Demir
15.35 - 16.00 Pulmoner hipertansiyon İsmail Uçar
16.00 - 16.10 Tartışma
16.10 - 16.15 ARA
16.15 - 17.15 RA TEDAVİSİ
  Oturum Başkanları: Tuncay Duruöz, H. Fatih Çay
16.15 - 16.35 How I treat difficult RA? Joan Bathon
16.35 - 17.00 Romatoid artrit tedavisinde güncelleme Tuncay Duruöz
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 - 17.20 ARA
17.20 - 18.20 ROMATOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI; ROMATOLOJİDE YAPAY ZEKA VE TELETIP UYGULAMALARI
  Oturum Başkanları: Füsun Ardıç, Özgür Akgül, Murat Birtane
17.20 - 17.35 Romatolojinin dünü ve bugünü Coşkun Zateri
17.35 - 17.55 Tıpta yapay zeka Okan Çalıyurt
17.55 - 18.10 Tele-medicine John Cush
18.10 - 18.20 Tartışma
18.20 - 18.25 ARA
18.25 - 20.25 İMMUNOLOJİ OKULU
  Oturum Başkanı: Feride Göğüş
18.25 - 18.50 Doğal immun yanıt Füsun Özmen
18.55 - 19.20 Kazanılmış immun yanıt Resul Karakuş
19.25 - 19.50 MHC + antijen sunumu Ali Şengül
19.55 - 20.25 İmmuntolerans ve otoimmunite Göksal Keskin
08.00 - 09.15 OSTEOARTRİT
  Oturum Başkanları: Tiraje Tuncer, Simin Hepgüler, Vural Kavuncu
08.00 - 08.20 Osteoartrit inflamatuar bir hastalık mı? Hilal Yeşil
08.20 - 08.40 Osteoartrit önlenebilir mi? Hatice Uğurlu
08.40 - 09.00 Osteoartritte tedavi; kime, nasıl ve zaman? Simin Hepgüler
09.00 - 09.15 Tartışma
09.15 - 09.20 ARA
09.20 - 10.35 METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI
  Oturum Başkanları: Lale Cerrahoğlu, Yeşim Kirazlı, Çiğdem Bircan
09.20 - 09.35 Kalsiyum ve D vitamini: Ne kadar, ne zaman ve nasıl? Funda Çalış
09.35 - 09.55 Romatizmal hastalıklarda osteoporoz neden olur ve tedavi prensipleri nedir? Tunay Sarpel
09.55 - 10.10 Osteoporozda güncel farmakolojik tedavi Dilşad Sindel
10.10 - 10.25 Osteoporozda hangi egzersizler verilir? Hangi ortez, ne zaman kullanılır? Ayşe Küçükdeveci
10.25 - 10.35 Tartışma
10.35 - 10.40 ARA
10.40 - 11.25 UYDU SEMPOZYUMU (ABBVIE Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği ile)
Bu Oturum A Salonu'nda Yayınlanacaktır
  Oturum Başkanı: Şebnem Ataman
  Ankilozan Spondilit Tedavisinde Hasta Perspektifi İlhan Sezer
11.25 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 BÖLGESEL AĞRILAR I
  Oturum Başkanları: Dilek Keskin, Filiz Sivas
11.30 - 11.55 Üst ekstemite ağrıları Kenan Akgün
11.55 - 12.20 Alt ekstremite ağrıları İlknur Aktaş
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15 BÖLGESEL AĞRILAR II
  Oturum Başkanları: Evren Yaşar, Kadriye Öneş, Figen Tuncay
13.00 - 13.20 Servikal ağrılar Aylin Rezvani
13.20 - 13.40 Torakal ağrılar Figen Ayhan
13.40 - 14.00 Lomber ağrılar Ajda Bal
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.20 ARA
14.20 - 15.05 BİR HAYAT, BİR DOKUNUŞ: SPONDİLOARTROPATİ TEDAVİSİNDE 8 YILI AŞKIN SİMPONİ DENEYİMLERİMİZ
UYDU SEMPOZYUMU (MSD Firmasının Koşulsuz Desteği ile)

Bu Oturum A Salonu'nda Yayınlanacaktır
  Oturum Başkanı: Meltem Alkan Melikoğlu
14.20 - 14.25 Açılış Meltem Alkan Melikoğlu
14.25 - 14.40 Ankilozan sondilit tedavisi ve simponi ile klinik deneyimler İlhan Sezer
14.40 - 14.55 Simponi ile ankilozan spondilit gerçek yaşam verilerinden, klinik deneyimlerimize Derya Buğdaycı
14.55 - 15.05 Soru - Cevap
15.05 - 15.10 ARA
15.10 - 16.10 FİBROMİYALJİ VE YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI
  Oturum Başkanları: Ali Gür, Mahir Uğur, Onur Armağan
15.10 - 15.30 Fibromiyalji karmaşası devam ediyor mu? Yeşim Kurtaiş Aytür
15.30 - 15.45 Miyofasiyal ağrı Ayhan Kul
15.45 - 16.00 Yumuşak doku romatizmlaları Fatih Baygutalp
16.00 - 16.10 Tartışma
16.10 - 16.15 ARA
16.15 - 17.15 İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARDA NONFARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
  Oturum Başkanları: Ayşegül Ketenci, Demirhan Dıraçoğlu, Jale İrdesel
16.15 - 16.30 İnflamatuar hastalıklarda tamamlayıcı tıp yaklaşımı Cihan Aksoy
16.30 - 16.45 İnflamatuar hastalıklarda egzersiz Pelin Yıldırım
16.45 - 17.00 İnflamatuar hastalıklarda fizik tedavi ajanları Nalan Çapan
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 - 17.20 ARA
17.20 - 18.20 İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARDA AĞRI
  Oturum Başkanları: Zuhal Altay, Gül Devrimsel, Banu Kuran
17.20 - 17.35 Ağrı mekanizmaları Ayşen Akıncı
17.35 - 17.50 İnflamatuar romatizmal hastalıklarında santral ağrı yönetimi Savaş Şencan
17.50 - 18.05 Ağrıda girişimsel işlemler Hakan Gündüz
18.05 - 18.20 Tartışma
18.20 - 18.25 ARA
18.25 - 20.25 MAKALE OKUR YAZARLIĞI KURSU
  Oturum Başkanı: İlker Yağcı
18.25 - 18.55 Bilimsel yazıyı yazmadan önce: Makale okuma, araştırma planlama ve dergi seçimi İlker Yağcı
18.55 - 19.25 Yazarken neye dikkat etmeli? Kılavuzlar ne diyor? Esra Giray
19.25 - 19.55 Makaleme ne oldu? Dergi işleyiş süreci Özge Keniş Coşkun
19.55 - 20.25 Tartışma: örnekler üzerinde sık yapılan hatalar; İlker Yağcı, Esra Giray, Özge Keniş Coşkun
08.00 - 08.50   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Ayhan Kamanlı, Kıvanç Cengiz
08.00 - 08.05 S-001 Romatoid Artrit Hastalarında Subklinik Sinovitin Diz Ekleml Propriosepsiyonuna Etkisi Musa Polat
08.05 - 08.10 S-002 Rituksimab Tedavisinin Önemli Bir Yan Etkisi: Hipogammaglobulinemi Rezan Koçak Ulucaköy
08.10 - 08.15 S-003 Romatoid Artritte Ayak Ağrısının Hastalık Aktivitesi, Yaşam Kalitesi ve Düşme Endişesi ile İlişkisi Merve Akdeniz Leblebicier
08.15 - 08.20 S-005 Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Nöropatik Ağrı Komponentlerinin Değerlendirilmesi Emel Atar
08.20 - 08.25 S-006 Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Hastalarında ‘Manevi Refah Düzeyi’nin Değerlendirilmesi Emine Burcu Çomruk
08.25 - 08.30 S-007 Romatoid Artritli Hastalarda Platelet ve Lökosit Parametreleri Hastalık Aktivasyonu ile İlişki midir? Melda Ulaş Güncan
08.30 - 08.35 S-008 Bağ dokusu ilişkili PAH hastalarının 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ve arteriyel sertlik indeks ölçümü sonuçlarının diğer grup 1 PAH hastaları ile karşılaştırılması Vedat Hekimsoy
08.35 - 08.50   Soru - Cevap
ARA
09.20 - 10.10   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Akın Erdal, Ajda Bal
09.20 - 09.25 S-009 Benign Eklem Hipermobilite Sendromunun, Kadınlarda Karpal Tünel Sendromunun Kliniği Üzerine Etkisi Serap Satış
09.25 - 09.30 S-010 Gebelerde düşme ile yorgunluk, düşme korkusu, duygu durumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki İlknur Can
09.30 - 09.35 S-011 Nöropatik ağrılı hastalarda duyusal bulguların santral sinir sistemindeki yansıması: Bir fonksiyonel MRG ve kantitatif duyu testi çalışması Göksel Tanıgör
09.35 - 09.40 S-012 Karpal Tünel Sendromu Hastalarındad Semptom Başlangıcı ve Elektrofizyolojik Tanı Arasındaki Zamanın Yaşam kalitesi, Uyku Kalitesi ve Psikolojik Duruma Etkisi: Ön Sonuçları Damla Cankurtaran
09.40 - 09.45 S-014 Balneoterapinin Vital Bulgular Üzerine Etkileri Sevda Adar
09.45 - 09.50 S-015 Kronik inmeli hastalarda median ve ulnar sinir elektrofizyolojik bulguları ile üst ekstremite fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Selma Eroğlu
09.50 - 09.55 S-016 Covid 19 Pandemisi Nedeniyle Sosyal Yaşamı Kısıtlanan Hastaların Ağrı İle Başa Çıkma Durumları Zeynep Kılıç
09.55 - 10.10   Soru - Cevap
ARA
13.00 - 13.50   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Ece Kaptanoğlu, Murat Karkucak
13.00 - 13.05 S-017 Fibromiyaljili kadın hastalarda ana karotis arter intima-media kalınlığının ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi Dilek Eker Büyükşireci
13.05 - 13.10 S-018 COVID-19 Pandemisinin Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalar Üzerinde Fiziksel ve Duygusal Etkisinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli, Kesitsel, Kontrollü Çalışma Fatih Bağcıer
13.10 - 13.15 S-019 Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Tetik Noktalara Uygulanan Lokal Anestezik ile Mezoterapi Uygulamasının Karşılaştırılması Nilüfer Aygün Bilecik
13.15 - 13.20 S-020 Fibromiyalji Sendromuna Eşlik Eden Romatolojik Hastalıklar: Tek Merkez Deneyimi Betül Sargın
13.20 - 13.25 S-023 Postmenopozal Osteoporozun Metabolik Sendrom ve Fiziksel Akvitite Düzeyi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Zeynep Tuba Bahtiyarca
13.25 - 13.30 S-021 Karpal Tünel Sendromu ile Serum C-Reaktif Protein/Albumin Oranı İlişkili Midir?
Tuba Erdem Sultanoğlu
13.30 - 13.35 S-022 Baker kisti olan diz osteoartritli hastalarda deksametazon iyontoforez, galvanik akım ve standart fizyoterapinin, ağrı ve özürlülük üzerine etkisinin değerlendirilmesi: prospektif, randomize kontrollü tek kör çalışma Dilek Eker Büyükşireci
13.35 - 13.50   Soru - Cevap
ARA
15.10 - 16.00   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Cahit Kaçar, Özgür Akgül
15.10 - 15.15 S-024 Gut Artritinde Ultrason Bulguları ile Dual Enerji BT Bulgularının karşılaştırılması Murat Toprak
15.15 - 15.20 S-025 Ailevi Akdeniz Ateşinde cinsiyete göre klinik özellikler ve hastalık şiddetinde farklılıklar: Ön sonuçlar Aygun Ozer
15.20 - 15.25 S-026 Türkiye'de Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Coğrafi Farklılıklarının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Sonuçları Halise Hande Gezer
15.25 - 15.30 S-027 Sarkoidoz Hastalarının Otoantikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi Nesrin Şen
15.30 - 15.35 S-028 Akromegali Hastalarında Eklem Kıkırdağının Semi-Kantitatif Ultrason Skorlama Sistemi ile Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Sinem Kübra Konca
15.35 - 15.40 S-029 Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF)’li Hastalarda Prognostik Nutrisyonel İndeks ve İnflamatuar Belirteçler Hasan Sözel
15.40 - 15.45 S-004 Covid-19 Pandemisinin Kliniğimizde Takipli Anti-Tnf İlaç Kullanan Hastalar Üzerindeki Etkisi Özlem Küçülmez
15.45 - 16.00   Soru - Cevap
ARA
16.15 - 17.00   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Hüseyin Demir, Hilal Ecesoy
16.15 - 16.20 S-030 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Sarkopeni Sıklığının ve Klinik ve Laboratuvar Bulgularla İlişkisinin Değerlendirilmesi Melike Ergün
16.20 - 16.25 S-031 Aksiyel spondiloartritli hastalarda entezit varlığı ile ASAS Sağlık indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Abdulvahap Kahveci
16.25 - 16.30 S-032 Ankilozan Spondylit Tanılı Hastalarda Kardiyometabolik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Kemal Nas
16.30 - 16.35 S-033 Ankilozan spondilit hastalarında Fetuin-A, İnterlökin-18, Endotelin-1 ve Sicam-1 düzeyi ve Anti-Tnf-α tedaviler ile ilişkisi Neytullah Turan
16.35 - 16.40 S-034 Aksiyel Spondiloartropatili Hastalarda Sakroiliak Eklem Çevresi Ligamanların Lomber Omurga Stabilizatörleri ile İlişkisi ve Hastalık Aktivitesinin Bu Parametreler Üzerine Olası Etkisi - Pilot Çalışma Seçilay Güneş
16.40 - 16.45 S-035 Aksiyel Spondiloartropatili Hastalarda Miyofasyal Ağrı ile Torakolomber Fasyanın Morfolojik Özellikleri ve Hastalık İlişkili Parametrelerle İlişkisi - Pilot Çalışma Yuzlem Gyuner Sidzhimli
16.45 - 17.00   Soru - Cevap
ARA
17.20 - 18.10   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Erkan Kozanoğlu, Zafer Günendi
17.20 - 17.25 S-036 bDMARD kullanan Spondiloartrit Hastalarında Koronavirüs Fobisinin Hastalık Parametreleri ile İlişkisinin İncelenmesi Nurbanu Hindioğlu
17.25 - 17.30 S-037 Kadın PsA hastalarında sosyal statünün klinik parametreler üzerine etkisi İbrahim Tekeoğlu
17.30 - 17.35 S-038 Psöriatik Artrit Yaşam Kalitesi (PsAQoL) anketinin Türk toplumunda geçerliliği ve psikometrik özellikleri Sevtap Acer Kasman
17.35 - 17.40 S-039 Psöriatik Artritli hastalarda ailede romatizmal hastalık öyküsü: Çok merkezli kesitsel çalışma Kemal Nas
17.40 - 17.45 S-040 Aksiyel Psoriatik Artrit’te Sakroiliak MRG Skorları ile Hastalık Aktivitesinin Karşılaştırılması Halise Hande Gezer
17.45 - 17.50 S-041 Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Hepatit Serolojisinin Araştırılması: Çok Merkezli Gözlemsel Trasd-Network Çalışması Erhan Çapkin
17.50 - 17.55 S-013 Pandemi Sürecinde Kronik Romatizmal Hastalıklarda Tedavi Sürdürülebilirliği ve Anksiyete Düzeyleri Nuran Eyvaz
17.55 - 18.10   Soru - Cevap
ARA
18.25 - 19.10   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: Lale Altan, Fatih Çay
18.25 - 18.30 S-042 Semptomatik Lomber Lordoz Düzleşmesine Eşlik Eden Lomber Bölge Hastalıkları Fatih Baygutalp
18.30 - 18.35 S-043    
18.35 - 18.40 S-044 Lateral Epikondiliti Olan Hastalarda Kinezyolojik Bantlama Ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması Hülya Deveci
18.40 - 18.45 S-045 Karpal tünel sendromunda hastalık şiddeti ile nöropatik ağrı, uyku, yorgunluk, yaşam kalitesi ve duygudurum ilişkisinin değerlendirilmesi Cagri Unal Ulutatar
18.45 - 18.50 S-046 Covid Döneminde Hastane Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Bel Ağrısı, Boyun Ağrısı ve Ruhsal Durum ile ilgisi İlknur Aykurt Karlıbel
18.50 - 18.55 S-047 Servikal Disk Hernili Hastalarda Transdermal Diffuzyonel Patch Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması: plasebo kontrollü çalışma Hüseyin Çolak
18.55 - 19.10   Soru - Cevap
ARA
19.10 - 19.55   SÖZLÜ BİLDİRİLER
    Oturum Başkanları: İlhan Sezer, Erhan Çapkın
19.10 - 19.15 S-048 Bel ağrısı ile başvuran pediatrik hastalarda lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi Aynur Metin Terzibaşıoğlu
19.15 - 19.20 S-049 Plateletten Zengin Plazma ve Dekstroz Proloterapi Enjeksiyonlarının Kardiyak Hasara Spesifik Enzimler Üzerindeki Etkisi Özlem Karasimav
19.20 - 19.25 S-050 Koksidinili Hastalarda Umut Vadeten Tedavi Yaklaşımı: Dekstroz Proloterapi Mert Zure
19.25 - 19.30 S-051 Kronik bel ağrılı hastalarda konvansiyonel fizik tedavi ajanları ile ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT), ağrı, disabilite, fonksiyonel durum ve depresyon üzerine etkinliğinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma Fatmanur Aybala Koçak
19.30 - 19.35 S-052 Can ‘Neutrophil To Lymphocyte Ratio (NLR) And Platelet To Lymphocyte Ratio(PLR) ‘ be useful biomarkers for hand involvement in diabetic patients? Sinan Bağçacı
19.35 - 19.40 S-053 Radyolojik olarak değerlendirilen faset eklem osteoartriti ve lomber diskopati evrelerinin klinik bulgularla ilişkisi Büşra Yılmaz
19.40 - 19.55   Soru - Cevap
08.00 - 09.15 VASKÜLİTLER
  Oturum Başkanları: Cahit Kaçar, Ece Kaptanoğlu, Yunus Durmaz
08.00 - 08.20 Treatment of ANCA associated vasculitis in 2021 Sharon A Chung
08.20 - 08.40 Polimiyaljia romatika ve dev hücreli arterit Ülkü Uçar
08.40 - 09.00 Vaskülit düşündüren semptomlar Sevcan Uğur
09.00 - 09.15 Tartışma
09.15 - 09.20 ARA
09.20 - 10.35 BEHÇET SENDROMU
  Oturum Başkanları: Feride Göğüş, Selda Sarıkaya, Gülçin Kaymak Karataş
09.20 - 09.40 Behçet Sendromu'nda patogenez Feride Göğüş
09.40 - 10.00 Behçet Sendromu'nda klinik Zafer Günendi
10.00 - 10.20 Behçet Sendromu'nda tedavi Serdar Can Güven
10.20 - 10.35 Tartışma
10.35 - 10.40 ARA
10.40 - 11.25 BİYOTEKNOLOJİDEN GELEN GÜÇ FARK YARATIR: İNFLAMATUVAR ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE AMGEVİTA VE KLİNİK DENEYİMLER
UYDU SEMPOZYUMU (Amgen Firmasının Koşulsuz Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Şebnem Ataman
    İlhan Sezer
Nilay Şahin
11.25 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 TARTIŞMA OTURUMU
  Oturum Başkanı: Akın Erdal
  Osteoartrit tanı ve tedavisinde tartışmalı konular
Erken osteoartrit tanısı konabilir mi?
Tedavi yaklaşımları değişti mi?
Ayşegül Ketenci
Demirhan Dıraçoğlu
12.30 - 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15 PEDİATRİK ROMATOLOJİ
  Oturum Başkanları: Özgür Kasapçopur, Meltem Alkan Melikoğlu
13.00 - 13.20 Çocukluk çağı otoinflamatuar hastalıklarında güncelleme Yelda Bilginer
13.20 - 13.40 Jüvenil idyopatik artritte güncelleme Balahan Bora Makay
13.40 - 14.00 Çocukluk çağı bağ dokusu hastalıklarında güncelleme Sezgin Şahin
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.20 ARA
14.20 - 15.05 UYDU SEMPOZYUMU (Pfizer Firmasının Koşulsuz Desteği ile)
  Oturum Başkanı: Ömer Kuru
  Güncel verilerle romatoid artrit tedavisinde tofasitinib İlhan Sezer
Şebnem Ataman
15.05 - 15.10 ARA
15.10 - 16.10 GERİATRİK ROMATOLOJİ; KÜMÜLATİF SORUNLAR SARMALINDAKİ YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM
  Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Nigar Dursun, Deniz Evcik
15.10 - 15.25 Yaşlılarda polimiyaljia romatika; ayırıcı tanı ve güncel tedavi İlke Coşkun Benlidayı
15.25 - 15.40 Kristal artropatilerin yaşlılardaki prezentasyonu ve tedavi ilkeleri Barış Nacır
15.40 - 15.55 Yaşlılarda geç başlangıçlı RA; klinik seyir ve tedavi Ali Erhan Özdemirel
15.55 - 16.10 Tartışma
16.10 - 16.15 ARA
16.15 - 17.15 DİĞER SİSTEMİK HASTALIKLAR
  Oturum Başkanları: Hüseyin Demir, Murat Karkucak, Nurdan Kotevoğlu
16.15 - 16.30 Sarkoidoz Gizem Cengiz
16.30 - 16.45 IgG4 ilişkili hastalık Kevser Gök
16.45 - 17.00 Erişkin still hastalığı Kemal Erol
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 - 17.20 ARA
17.20 - 18.20 ENFEKSİYÖZ ARTRİTLER
  Oturum Başkanları: Ayhan Bilgici, Nilay Şahin, Meltem Vural
17.20 - 17.35 Bakteriyel artritler İlker İlhanlı
17.35 - 17.50 Kronik enfektif artritler Nilay Şahin
17.50 - 18.05 Reaktif artritler Ayhan Bilgici
18.05 - 18.20 Tartışma
18.20 - 18.30 ARA
18.30 - 20.25 TRASD MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜLEME
18.30 - 19.25 KAPİLLEROSKOPİ KURSU
  Açılış ve Moderasyon Şebnem Ataman
18.30 - 18.45 Kapilleroskopi tanımlama, cihaz özellikleri, endikasyonları ve normal bulgular Alper Gümüştepe
18.45 - 19.05 Olgular eşliğinde patolojik kapilleroskopik bulgular Abdulvahap Kahveci
19.05 - 19.25 Makaleler eşliğinde son 1 yılda kapilleroskopi Pınar Bora Karslı
19.25 - 20.25 SİNOVİYAL SIVI ANALİZİ KURSU
  Açılış ve Moderasyon Meltem Alkan Melikoğlu
19.30 - 19.45 Sinoviyal sıvı analizi endikasyonları-kontrendikasyonlar ve ekipmanı Zeynep Tüzün
19.45 - 20.00 Sinoviyal sıvının makroskobik olarak değerlendirilmesi Muhammet Recai Akdoğan
20.00 - 20.20 Sinoviyal sıvının mikroskobik olarak değerlendirilmesi Ekin Doğancı
20.25 KAPANIŞ, ÖDÜLLER
08.00 - 09.15 FMF VE DİĞER OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR
  Oturum Başkanları: Ayhan Kamanlı, Savaş Gürsoy, Kıvanç Cengiz
08.00 - 08.20 FMF kliniği ve tanısal yaklaşımlar Cemal Gürbüz
08.20 - 08.40 FMF'de tedavi ve izlem Ahmet Kıvanç Cengiz
08.40 - 09.00 Diğer otoinflamatuar hastalıklar Gökhan Çağlayan
09.00 - 09.15 Tartışma
09.15 - 09.20 ARA
09.20 - 10.35 İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARA FARKLI DİSİPLİNLERDEN YAKLAŞIM
  Oturum Başkanları: Özgür Akgül, Meltem Alkan Melikoğlu, Ejder Berk
09.20 - 09.40 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve göz Olcay Tatar
09.40 - 10.00 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve akciğer Pınar Çelik
10.00 - 10.20 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve cilt Mehmet Melikoğlu
10.20 - 10.35 Tartışma
10.35 - 10.40 ARA
10.40 - 11.25 BİYOTEKNOLOJİDEN GELEN GÜÇ FARK YARATIR: İNFLAMATUVAR ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE AMGEVİTA VE KLİNİK DENEYİMLER
UYDU SEMPOZYUMU (Amgen Firmasının Koşulsuz Desteği ile)

Bu Oturum A Salonu'nda Yayınlanacaktır
  Oturum Başkanı: Şebnem Ataman
    İlhan Sezer
Nilay Şahin
11.25 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARA AKILCI GÖRÜNTÜLEME
  Oturum Başkanları: Hayal Güler, Zafer Günendi
11.30 - 11.55 Radyoloji; vaskülitlerde radyolojik görüntüleme Erkan Kılıç
11.55 - 12.20 Nükleer tıp; romatizmal hastalıklarda PET Ümit Özgür Akdemir
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15 SEMPTOMDAN TANIYA
  Oturum Başkanları: Günşah Şahin, Nurettin Taştekin, H. Fatih Çay
13.00 - 13.20 Üveit ile gelen hasta Nurdan Oruçoğlu
13.20 - 13.40 İnterstisyel akciğer hastalığı ile gelen hasta Pınar Bora Karslı
13.40 - 14.00 Beyin MRI'da vaskülitik lezyon raporu ile gelen hasta Hasan Ulusoy
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.20 ARA
14.20 - 15.05 UYDU SEMPOZYUMU (Pfizer Firmasının Koşulsuz Desteği ile)
Bu Oturum A Salonu'nda Yayınlanacaktır
  Oturum Başkanı: Ömer Kuru
  Güncel verilerle romatoid artrit tedavisinde tofasitinib İlhan Sezer
Şebnem Ataman
15.05 - 15.10 ARA
15.10 - 16.10 İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARDA ÖZEL DURUMLAR
  Oturum Başkanları: Levent Ediz, Belgin Erhan, Taciser Kaya
15.10 - 15.25 İnflamatuar romatizmal hastalıklarda gebelik Nurhan Güven
15.25 - 15.40 İnflamatuar romatizmal hastalıklarda immunizasyon Zühre Sarı Sürmeli
15.40 - 15.55 İnflamatuar romatizmal hastalıklarda cerrahi ve diğer işlemler Nesrin Şen
15.55 - 16.10 Tartışma
16.10 - 16.15 ARA
16.15 - 17.15 KRİSTAL ARTROPATİLER
  Oturum Başkanları: Erkan Kozanoğlu, Feray Cinevre Soyupek, Funda Levendoğlu
16.15 - 16.30 Gut Ömer Faruk Şendur
16.30 - 16.45 Psödogut ve diğerleri Hülya Uzkeser
16.45 - 17.00 Akılcı ilaç kullanımı Ekin Doğancı
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 - 17.20 ARA
17.20 - 18.20 ROMATOLOJİDE MERAK ETTİKLERİMİZ PANELİ
  Oturum Başkanları: İbrahim Tekeoğlu, Ümit Dündar
17.20 - 17.35 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve diyet Gülnur Taşçı Bozbaş
17.35 - 17.50 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve mikrobiyata Öznur Kutluk
17.50 - 18.05 İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve gen tedavileri Sertaç Ketenci
18.05 - 18.20 Tartışma
18.20 - 18.25 ARA
18.30 - 20.25 KAS İSKELET SİSTEMİ FİZİK MUAYENE KURSU
  Oturum Başkanı: H. Fatih Çay
18.30 - 19.00 Üst ekstremite muayenesi Öznur Kutluk
19.00 - 19.30 Alt ekstremite muayenesi Ülkü Uçar
19.30 - 20.00 Omurga muayenesi H. Fatih Çay
20.00 - 20.25 Soru - Cevap
20.25 KAPANIŞ, ÖDÜLLER

Önemli Tarihler

  • Erken Kayıt için Son Tarih: 1 Nisan 2021

  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Nisan 2021

  • E-Kongre Sistem Açılış Tarihi: 28 Mayıs 2021

  • E-Kongre Sistem Kapanış Tarihi: 30 Mayıs 2021