Genel Bilgiler

Kongre Tarihi
28 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Önemli Tarihler
Erken Kayıt İçin Son Tarih: 1 Nisan 2021
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 25 Nisan 2021

Bildiri Gönderimi
Bildiriler sadece www.turkrom2021.org adresinden online olarak kabul edilecektir.

Kongre Dili
Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara sertifikaları 30 Mayıs 2021 tarihinde online olarak dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme
Toplantı Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Önemli Tarihler

  • Erken Kayıt için Son Tarih: 1 Nisan 2021

  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Nisan 2021

  • E-Kongre Sistem Açılış Tarihi: 28 Mayıs 2021

  • E-Kongre Sistem Kapanış Tarihi: 30 Mayıs 2021